Onderzoek

Regelmatig wordt er onderzoek gedaan naar de lees- en taalontwikkeling van vmbo-leerlingen en het gegeven taal- en leesonderwijs. Op deze pagina vind je de samenvattingen van recente onderzoeken waarin aanbevelingen worden gedaan voor de dagelijkse onderwijspraktijk.

Aartsma, L. (2018)

Onderzoek naar het beleid om vrijetijdslezen in het vmbo te bevorderen.

Broekhof, K. (2021)

Brochure over de effecten van lezen op de taalontwikkeling van vmbo-leerlingen en hoe de school en bibliotheek deze ontwikkeling kunnen stimuleren.

Cornelissen, G. (2016)

Praktijkontwikkelingsonderzoek naar de ontwikkeling van literaire competentie en het houden van literaire gesprekken.

DUO Onderwijsonderzoek (2017)

Onderzoeksrapport naar leesbevordering in het vmbo

Goosen, H. (2022)

Artikel over het belang van een lezersgerichte aanpak binnen het literatuuronderwijs.

Hajer, M. (2008)

Artikel over de achtergronden en invulling van de didactiek van taalgericht vakonderwijs

Hajer, M. et al. (2010)

Brochure met achtergronden bij dertien lessenseries.

ITTA & Stichting Lezen (2014)

Kennis, ervaringen en inzichten.

Jansma, N. et al. (2017)

Aanbevelingen voor het begeleiden van vmbo-leerlingen naar niveau 2F.

Mol, S. et al. (2014)

Onderzoek naar de rol van ouders in het leesgedrag en leeshouding van vmbo-leerlingen.

Qrius (2021).

Resultaten uit onderzoek

Scheltinga, F. (2019).

Artikel over de problemen van afnemend leesplezier en -motivatie en mogelijke oplossingen.

Schrijvers, M. (2019).

Praktische inzichten vanuit promotieonderzoek.

Silfhout, G. van (2014)

Resultaten uit promotieonderzoek naar hoe leerlingen in het vo studieteksten verwerken en hoe tekstkenmerken het leesgedrag beïnvloeden.

Silfhout, G. van (2015)

Artikel over het aandacht schenken aan taal in de vaklessen.

Smits, A. et al. (2015)

De essentie van lezen, basisprincipes voor goed leesonderwijs, vrij lezen en het scaffolden van moeilijke teksten.

Steensel, R. van et al. (2020).

Artikel over de negen kernelementen van effectief onderwijs in begrijpend lezen

Steensel, R. van et al. (2015)

Drie deelonderzoeken over het geven van begrijpend leesonderwijs aan vmbo-leerlingen.

Steensel, R. van et al. (2016)

Resultaten uit onderzoek.

Trioen, M. et al. (2018)

Praktijkgids vol aanbevelingen voor NT2 leerlingen die ook geschikt zijn voor de Nederlandstalige vmbo-leerling.

Tuijl, C. van et al. (2015)

Onderzoek naar de ontwikkeling van leesplezier en leesvermijding tijdens de schoolperiode.