Leuk om te lezen of makkelijk te begrijpen

Resultaten uit promotieonderzoek naar hoe leerlingen in het vo studieteksten verwerken en hoe tekstkenmerken het leesgedrag beïnvloeden.

Auteur(s)

Gerdineke van Silfhout

Samenvatting

Leerlingen in het voortgezet onderwijs blijken problemen te ervaren bij het lezen van hun studieboeken, die als doel informatie verwerven hebben. Oogbewegingsonderzoek laat zien dat deze problemen verholpen kunnen worden door het inzetten van zakelijke teksten, met een duidelijk geëxpliciteerde structuur en alleen de leerstof.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Werk samen met taalexperts en tekstschrijvers om zo optimaal begrijpelijke leerteksten te ontwikkelen. Pas deze indien nodig dus aan.

Op groeps-/ klasniveau

  • Bied teksten aan met een heldere structuur en verbindingswoorden.
  • Gebruik doorlopende teksten als les- en leesmateriaal en geen gefragmenteerde teksten (elke zin op een nieuwe regel).
  • Gebruik teksten met alleen leerstof. Dus teksten zonder verhalende elementen die niet relevant zijn.
  • Differentieer taalgebruik niet zomaar naar onderwijsniveau, maar gebruik op elk niveau rijke teksten met heldere structuur en structuurmarkeringen.
  • Besteed expliciet aandacht aan het aanleren van tekstbegripvaardigheden: verbanden leggen, inferenties maken, voorkennis activeren en leesdoel bepalen.

Literatuurverwijzing

Silfhout, G. van (2014). Leuk om te lezen of makkelijk te begrijpen? Optimaal begrijpelijke teksten voor het voortgezet onderwijs. Delft: Eburon.