Lezen op het vmbo: een stand van zaken

Onderzoeksrapport naar leesbevordering in het vmbo

Auteur(s)

DUO Onderwijsonderzoek

Samenvatting

Wat hebben docenten Nederlands in het vmbo nodig om leesbevordering op school vorm te kunnen geven? Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat bijna alle bevraagde docenten aangeven aandacht te besteden aan leesbevordering. Meer dan de helft van de docenten vindt leesbevorderende activiteiten belangrijk met als voornaamste reden om de leesvaardigheid van leerlingen te vergroten. Vrij lezen is de meest georganiseerde leesbevorderende activiteit.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

 • Stel een taalbeleidsplan en/of een leesplan op.
 • Maak van leesbevordering een structureel programmaonderdeel.
 • Stel een taal-/leescoördinator aan.
 • Stel een geoormerkt budget vast voor leesbevordering.
 • Straal als school uit dat lezen belangrijk is.

Op groeps-/klasniveau

 • Ontwerp boeiende leesbevorderende lessen met werkvormen als voorlezen, vrij lezen, boekintroductie en boekgesprekken.
 • Zorg voor een gevarieerde boekencollectie op school en in de klas.
 • Geef uitdagende verwerkingsopdrachten.
 • Wees als docent een rolmodel door enthousiasme voor lezen uit te stralen en voorbeeldgedrag te vertonen.
 • Laat het toetsen en beoordelen van lezen en leesopdrachten zoveel mogelijk achterwege.
 • Neem leerlingen mee naar de schoolbibliotheek of plaatselijke bibliotheek.

Literatuurverwijzing

DUO Onderwijsonderzoek (2017). Lezen op het vmbo: een stand van zaken. Amsterdam: Stichting Lezen.