De leescultuur van jongeren

Resultaten uit onderzoek

Auteur(s)

Qrius

Samenvatting

Vrijwel alle jongeren van twaalf tot en met twintig jaar vinden lezen belangrijk blijkt uit het rapport ‘De leescultuur van jongeren’. Anderzijds weten we ook dat een deel van de jongeren steeds minder graag en minder goed leest. Wat weerhoudt middelbare scholieren en mbo-studenten ervan om een boek te pakken, en onder welke omstandigheden lezen zij juist wel graag? Op deze vragen gaat dit rapport verder in. Hierbij wordt ingezoomd op de (online) sociale contexten waarin jongeren zich bevinden.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Benadruk op school het plezier van lezen en koppel het minder expliciet aan leren.
  • Besteed meer aandacht aan lezen en het boekenaanbod op school. Uit dit onderzoek blijkt dat leerlingen zelf aangeven dat er op school meer gelezen mag worden.
  • Koppel boeken aan onderwerpen die op school behandeld worden, ook bij andere vakken dan het vak Nederlands.

Op groeps-/klasniveau

  • Haak aan bij onderwerpen die leerlingen interessant vinden en laat zien welke boeken deze onderwerpen behandelen.
  • Maak verbinding met series en films en presenteer daar passende boeken bij.
  • Besteed aandacht aan boeken van bekende Nederlanders. Deze boeken blijken onder jongeren een succes te zijn.
  • Breng leerlingen in aanraking met een uitgebreid aanbod van boeken, in plaats van het gebruik van een verplichte leeslijst. 

Literatuurverwijzing

Qrius (2021). De leescultuur van jongeren. Amsterdam: Stichting Lezen.