Leesonderwijs: van a naar b(eter)

Onderzoek naar de ontwikkeling van leesplezier en leesvermijding tijdens de schoolperiode.

Auteur(s)

Cathy van Tuijl Martine Gijsel

Samenvatting

Tuijl en Gijsel beschrijven hun onderzoeksresultaten over het verloop van de ontwikkeling van leesplezier en leesvermijding. Leerlingen uit het basisonderwijs en het vmbo vulden een vragenlijst in. Hun belangrijkste conclusie is dat naarmate leerlingen ouder worden het leesplezier langzaam afneemt en de leesvermijding langzaam toeneemt. Deze ontwikkeling geldt met name voor leerlingen in het basisonderwijs die uitstromen naar het vmbo.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Ontwikkel een goed taal-/leesbeleid.
  • Richt een goede schoolbibliotheek in of werk samen met de openbare bibliotheek.
  • Maak vakdocenten bewust van hun rol in het stimuleren van leesmotivatie.

Op groeps-/klasniveau

  • Besteed veel tijd aan vrij lezen.
  • Maak het belang van lezen voor de leerling duidelijk.
  • Vergroot het zelfvertrouwen van leerlingen ten aanzien van lezen.
  • Zorg voor een rijk aanbod van interessante boeken en teksten op school en in de klas.
  • Voer samenwerkend leren/coöperatief leren in. Zie: https://www.leraar24.nl/50564/hoe-laat-je-leerlingen-effectief-samenwerkend-leren/
  • Laat leerlingen vrij in het kiezen van boeken en teksten.
  • Voer leesgesprekken met leerlingen over de teksten die ze lezen.

Literatuurverwijzing

Tuijl, C. van & Gijsel, M. (2015). Leesonderwijs: van a naar b(eter). Didactief.