De rol van technisch lezen, woordenschat en metacognitie bij het begrijpend lezen van één- en meertalige leerlingen in het vmbo

Drie deelonderzoeken over het geven van begrijpend leesonderwijs aan vmbo-leerlingen.

Auteur(s)

Roel van Steensel e.a.

Samenvatting

Dit artikel bevat drie deelonderzoeken naar de rol van technisch lezen, woordenschat en metacognitie (weten/begrijpen hoe je, je nieuwe kennis eigen kunt maken of weten welke leerstrategieën je hebt) bij de begrijpend leesvaardigheden van leerlingen in het vmbo. Vanuit de drie studies kan gesteld worden dat verschillen in begrijpend lezen nauwelijks verklaard kunnen worden door technisch lezen. Woordenschat en metacognitie blijken beiden wel belangrijke factoren die verschillen in begrijpend lezen bij deze groep leerlingen kunnen verklaren.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Investeer binnen het vmbo in een goede balans tussen technisch, begrijpend en vrij lezen.

Op groeps-/klasniveau

  • Investeer in de woordenschat van vmbo-leerlingen. Vooral bij meertalige leerlingen zijn er goede resultaten te zien vanuit onderzoeken.
  • Investeer in de bevordering van metacognitieve kennis en vaardigheden (Leren over leren, waardoor leerlingen inzicht krijgen in en kunnen praten over hun eigen leerproces).
  • Leer kennis van cognitieve activiteiten aan, zoals voorspellen, jezelf vragen stellen en samenvatten.

Literatuurverwijzing

Steensel, R., Milliano, I., de, Trapman, M., Gelderen, A., van, Hulstijn, J., Oostdam, R., Schooten, E. van, & Sleegers, P. (2015). De rol van technisch lezen, woordenschat en metacognitie bij het begrijpend lezen van één en meertalige leerlingen in het vmbo. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54 (2), 74-88.