Beleid

Op deze pagina vind je informatie over het opstellen van een taalbeleidsplan en de uitvoering daarvan in de praktijk. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van casussen uit de praktijk. Daarnaast vind je hier de landelijke kaders en handreikingen, zoals de examenprogramma's, referentieniveaus en handreiking schoolexamens vmbo.

Landelijk beleid

Website ter ondersteuning bij het checken en ontwerpen van het onderwijsprogramma

Website met informatie over de referentieniveaus taal en rekenen.

Informatie over het ontwikkelen en inrichten van het schoolexamen Nederlands voor het vmbo. 

Schoolbeleid

Werken aan taal- en leesbeleid door middel van tien stappen

Protocol voor het effectief begeleiden van dyslectische leerlingen in het vo.

Een interview met mediathecaris Joke Boonstra

Website die ondersteunt in het schrijven van een leesplan

Taalbeleid in de praktijk: Het Wellantcollege Amersfoort/Ottoland

Informatie en materialen voor leesbevordering en informatievaardigheden voor het onderwijs