Geletterdheid en schoolsucces – Anneke Smits en Erna van Koeven

Blog over de onderzoeken, lezingen en andere activiteiten van de leerkring geletterdheid en schoolsucces van het lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT/Pedagogische kwaliteit van Hogeschool Windesheim.

Inhoud van het blog

Anneke Smits en Erna van Koeven publiceren vanuit de leerkring Geletterdheid en schoolsucces geregeld blogs. Het doel is om mensen ervan bewust te maken dat gerichte en onderbouwde aandacht voor lezen en schrijven op school een voorwaarde is voor schoolsucces en daarmee voor een succesvolle participatie in onze samenleving. Regelmatig plaatsen zij nieuwe blogs die ook interessant zijn voor leraren in het voortgezet onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder. 

Blog lezen en aanmelden voor de blogupdate

blog Geletterdheid en schoolsucces