Platform Taalgericht Vakonderwijs – SLO

Website over de onlosmakelijke verbinding tussen taal, leren en denken in de vaklessen.  

Inhoud van het Platform Taalgericht Vakonderwijs

In 2001 is door het SLO in samenwerking met andere onderwijsinstellingen het Platform Taalgericht Vakonderwijs opgericht. Taalgericht vakonderwijs richt zich op rijke contexten, interactie en taalsteun in de vaklessen. Scholen die werken volgens de uitgangspunten van taalgericht vakonderwijs benoemen naast vakdoelen ook expliciet taaldoelen. Wil je meer weten over of gaan werken volgens de uitgangspunten van taalgericht vakonderwijs, kijk dan op de website taalgerichtvakonderwijs.nl. Hier vind je onder andere achtergronden, literatuursuggesties, lesvoorbeelden en een kijkwijzer om je eigen praktijksituatie onder de loep te nemen. 

Naar de website

Logo Platform Taalgericht Vakonderwijs