Lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen. De rol van betrokkenheid bij lezen en schrijven op school

Resultaten uit promotieonderzoek

Auteur(s)

Ilona de Milliano

Samenvatting

Dit onderzoek laat zien dat vmbo-leerlingen vooruitgang boeken in hun lees- en schrijfvaardigheid in de eerste drie leerjaren van het vmbo. Hierbij vertonen ze een redelijk hoge betrokkenheid.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Laat de leeromgeving goed aansluiten bij de kennis, vaardigheden en behoeften van vmbo-leerlingen besteed bijvoorbeeld aandacht aan de schooltaalwoordenschat.
  • Streef als school naar een meer realistische inschatting van de eigen vaardigheid door de vmbo-leerling zelf (zelf-evaluatie).
  • Streef als school naar het verhogen van het plezier in lezen en schrijven van vmbo-leerlingen.

Op groeps-/ klasniveau

  • Geef tijdens de les als docenten van de zaakvakken ook instructie over lezen en schrijven.
  • Koppel de lees- en schrijfinstructie aan de inhoud van andere vakken en aan activiteiten van leerlingen buiten school.
  • Breid het repertoire van zelfregulatieve kennis en vaardigheden van vmbo-leerlingen uit. Docenten kunnen dit doen door zelf zelfregulatieve activiteiten voor te doen (modeling).
  • Creëer voldoende interactie tussen leerlingen onderling en tussen leerling en docent om stimulatie van het lezen en schrijven en voorbeeldgedrag te waarborgen.
  • Geef als docent zowel feedback op de uitkomsten als op het leerproces.

Literatuurverwijzing

Milliano, I., de (2013). Literacy development of low-achieving adolescents: The role of engagement in academic reading and writing. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.