Meer lezen, beter in taal - vmbo

Brochure over de effecten van lezen op de taalontwikkeling van vmbo-leerlingen en hoe de school en bibliotheek deze ontwikkeling kunnen stimuleren.

Auteur(s)

Kees Broekhof

Samenvatting

Wie meer leest, wordt ook beter in taal. Voor vmbo-scholen kan het een hele uitdaging zijn om leerlingen meer te laten lezen en op deze manier de taalontwikkeling te stimuleren. Veel vmbo’ers lezen niet graag en zijn er niet goed in. In deze brochure beschrijft de auteur het belang van een goede samenwerking tussen de vmbo-school en de mediatheek/openbare bibliotheek.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Werk als vmbo-school intensief samen met de bibliotheek/mediatheek.
  • Maak een taalbeleidsplan. Neem hierin samenwerking tussen school en bibliotheek op, evenals verbetering van leesvaardigheid en het stimuleren van vrij lezen en vrijetijdslezen.
  • Vraag de mediatheek/bibliotheek resultaten bij te houden over het leen- en leesgedrag van de leerlingen.
  • Zorg op schoolniveau voor een mediathecaris die nauw samenwerkt met docenten, deelneemt aan teamoverleg en bijscholing geeft aan docenten.

Op groeps-/klasniveau

  • Bied leerlingen keuzes uit verschillende soorten teksten/boeken en creëer ruimte in het lesprogramma voor zelfstandig lezen.
  • Toon authentieke interesse in de leesvoorkeuren en het leesgedrag van leerlingen.
  • Bied leerlingen teksten aan op het juiste leesniveau, niet te makkelijk maar uitdagend om te lezen, en geef opbouwende feedback op aanpak, gemaakte keuzes en opbrengsten na het lezen van deze teksten.
  • Houd als docent de leesontwikkeling van leerlingen bij.
  • Zorg op klasniveau voor een mediathecaris die, in overleg met docenten, lesonderdelen verzorgt zowel klassikaal als in groepjes/individueel.

Literatuurverwijzing

Broekhof, K. (2015). Meer lezen, beter in taal – vmbo. Den Haag/Amsterdam: Koninklijke Bibliotheek/Stichting Lezen.