De Lezende VMBO’er

Onderzoek naar de rol van ouders in het leesgedrag en leeshouding van vmbo-leerlingen.

Auteur(s)

Suzanne Mol Jelle Jolles

Samenvatting

Welke rol spelen ouders in het leesgedrag en de leeshouding van vmbo-leerlingen? En welke aanpak zouden ouders en docenten het beste kunnen hanteren om deze leerlingen een positieve leeshouding te laten ontwikkelen? Uit onderzoekresultaten blijkt dat het zetten van druk door ouders bij vmbo-leerlingen ervoor zorgt dat er een negatieve leeshouding wordt ontwikkeld. Het hanteren van een open communicatie over lezen kan juist zorgen voor een positieve leeshouding.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Organiseer een informatieavond voor ouders over lezen en het ontwikkelen van een positieve leeshouding en geef ouders de kans om ervaringen uit te wisselen.
  • Ontwikkel als school een actieve leescultuur. Dit kan bijdragen aan een actieve leescultuur thuis.

Op groeps-/klasniveau

  • Deel als docent kennis met ouders over boeken en geef boekentips.
  • Daag leerlingen in de klas uit om te lezen.
  • Bied leerlingen de kans om boeken van school mee naar huis te nemen.

Literatuurverwijzing

Mol, S. & Jolles, J. (2014). De Lezende VMBO’er. Pedagogiek in praktijk, 34-38.