Leesbevordering op maat: afstemmen op individuele verschillen

Artikel over de problemen van afnemend leesplezier en -motivatie en mogelijke oplossingen.

Auteur(s)

Femke Scheltinga

Samenvatting

In het (v)mbo hebben steeds meer leerlingen problemen met hun leesvaardigheid. Daarnaast blijkt dat leesmotivatie en leesplezier al vanaf groep 6 afnemen en leerlingen minder vaak lezen. Via vragenlijsten en interviews in focusgroepen onder vmbo- en mbo-leerlingen zijn manieren gezocht om deze jongeren te motiveren voor lezen. Uit de opbrengsten blijkt dat de redenen waarom jongeren niet lezen uiteenlopen. Zo blijken er leerlingen te zijn die weinig vertrouwen hebben in hun leesvaardigheid als gevolg van lees- of taalproblemen. Daarnaast is er een groep die het nut van lezen niet inziet. Voor de onderwijspraktijk bekent dit dat het belangrijk is om binnen leesbevorderingsactiviteiten rekening te houden met de individuele verschillen en behoeften van leerlingen om zo hun competentiegevoel te vergroten.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Organiseer leesactiviteiten op school, waarbij rekening gehouden wordt met individuele verschillen tussen leerlingen.

Op groeps-/klasniveau

  • Zorg voor een leesomgeving waarin zo weinig mogelijk afleiding is en leerlingen zich goed kunnen concentreren om te lezen.
  • Laat boeken kiezen die aansluiten bij de leesinteresse, het leesniveau en de moeilijkheidsgraad en lengte van de teksten en boeken.
  • Neem kranten en tijdschriften op in het leesaanbod.
  • Bied ondersteuning bij het lezen aan in de vorm van illustraties, visuele schema’s, luisterboeken en tekst-naar-spraaksoftware.
  • Bied boekverwerkingsopdrachten aan in de vorm van creatieve opdrachten waarbij leerlingen kunnen samenwerken.

Literatuurverwijzing

Scheltinga, F. (2019). Leesbevordering op maat: Afstemmen op individuele verschillen. In E. Segers & R. van Steensel (Red.), Lekker lezen. Over het belang van leesmotivatie (pp. 19-28). Utrecht: Eburon.