Praten over gezamenlijk gelezen literatuur

Artikel over het belang van een lezersgerichte aanpak binnen het literatuuronderwijs.

Auteur(s)

Hans Goosen

Samenvatting

Het is van belang om in de lessen Nederlands samen met leerlingen te praten over hun leesbelevingen. Zo laat je leerlingen ontdekken dat hun eigen belevingen over een boek waardevol zijn. Naast achtergrondkennis over verschillende benaderingen in het literatuuronderwijs zoals bijvoorbeeld de cultuurhistorische benadering, bespreekt dit artikel hoe je explorerende groepsgesprekken met leerlingen voert over gezamenlijk gelezen boeken of boekfragmenten.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Voer explorerende groepsgesprekken met leerlingen over gezamenlijk gelezen boekfragmenten. 

Op groepsniveau

  • Bied leerlingen in de les passende en boeiende teksten of boekfragmenten aan. Zo bied je leerlingen kansen om leesbelevingen op te doen. Inspiratie voor fragmenten kan opgedaan worden op de websites pratenoverfictiefragmenten.nl en pratenoverromanfragmenten.nl.
  • Bespreek regelmatig met leerlingen (gezamenlijk) gelezen boekfragmenten en geef hen de kans hun eigen gedachtes te bevragen, te verwoorden en in gesprek met anderen te verdiepen.
  • Nodig leerlingen uit om te reflecteren op leeservaringen zoals verbeelding, inleving en bewustwording van taal en stijl.
  • Leer leerlingen dat ze hun eigen leeservaringen serieus mogen nemen. Dit draagt bij aan een onderzoekende houding van leerlingen.
  • Laat leerlingen groepsgesprekken observeren en analyseren. Zo leren ze een open en verdiepend groepsgesprek te voeren.

Literatuurverwijzing

Goosen, H. (2022). Handboek Didactiek Nederlands. Leren praten over gezamenlijk gelezen literatuur. Een lezersgerichte aanpak in het literatuuronderwijs. Levende Talen Nederlands.