Lezen loont een leven lang. De rol van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren

Resultaten uit onderzoek.

Auteur(s)

Suzanne Mol Adriana Bus

Samenvatting

Dit onderzoek doet uitspraken over de impact van voorlezen en zelfstandig lezen op de taal- en leesontwikkeling. Daarvoor worden een groot aantal onderzoeken met elkaar vergeleken. Het onderzoek richt zich op drie leeftijdsgroepen: peuters en kleuters, leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs. Geconcludeerd kan worden dat voorlezen en andere leeservaringen zowel op school als buiten school worden opgedaan. Deze ervaringen hebben invloed op de taal-, lees- en spelvaardigheden van kinderen en jongeren.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Maak docenten bekend met een effectieve interactieve voorleesstijl en zorg voor coaching op dit gebied.

Op groeps-/klasniveau

  • Stimuleer het lezen van boeken. Het is een belangrijke en ontspannen manier om taal- en leesvaardigheden zoals technisch lezen, woordenschat en leesbegrip uit te breiden.
  • Stimuleer vrijetijdslezen zowel bij sterke als bij zwakke lezers. De woordenschat, het technisch lezen en het leesbegrip worden vergroot bij beide groepen die regelmatig thuis een boek, tijdschrift of andere tekst lezen.
  • Moedig zwakke lezers extra aan om te lezen in hun vrije tijd. De basisleesvaardigheden, zoals fonologisch bewustzijn, worden bij deze groep leerlingen door thuis te lezen meer ontwikkeld dan bij sterke lezers.
  • Zorg ervoor dat er een positieve leesspiraal bij leerlingen wordt ontwikkeld: frequent vrijetijdslezen, uitbreiden van woordenschat en leesvaardigheid, meer vrijetijdslezen, grotere woordenschat en betere leesvaardigheid.

Literatuurverwijzing

Mol, S., & Bus, A. (2011). Lezen loont een leven lang: De rol van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren. Levende Talen Tijdschrift12(3), 3-15.