Vrijetijdslezen in het vmbo

Onderzoek naar het beleid om vrijetijdslezen in het vmbo te bevorderen.

Auteur(s)

Loes Aartsma

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op factoren om vrijetijdslezen onder vmbo-leerlingen te bevorderen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan de hand van drie clusters leesaanbod, leesmotivatie en leesonderwijs worden aanbevelingen gedaan voor beleid.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Investeer in een geschikt leesaanbod voor leerlingen.
  • Zorg ervoor dat het leesaanbod op school zichtbaar en bereikbaar is voor de leerlingen.
  • Draag het belang van lezen als school uit.
  • Werk samen met andere scholen, de openbare bibliotheek en andere betrokken partijen.

Op groeps-/klasniveau

  • Zorg ervoor dat je leerlingen regelmatig complimenteert en beloont voor het lezen in de vrije tijd.
  • Ken als docent concrete handvatten om leerlingen te stimuleren in de vrije tijd te lezen. Het programma “de bibliotheek op school -vmbo-” kan hierbij helpend zijn.
  • Ga na hoe je sociale interactie en keuzevrijheid voor het lezen van boeken kunt meenemen in het leesonderwijs.

Literatuurverwijzing

Aartsma, L. (2018). Vrijetijdslezen in het vmbo. Een onderzoek naar het leesbevorderingsbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Utrecht: Universiteit Utrecht.