Taal in élk vak

Artikel over het aandacht schenken aan taal in de vaklessen.

Auteur(s)

Gerdineke van Silfhout

Samenvatting

Dit artikel bespreekt een aantal stappen om meer aandacht te besteden aan taal in de vaklessen. Aandacht hiervoor is noodzakelijk, omdat leerlingen die moeite hebben met taal in schoolboeken de complexe leerstof niet of minder goed kunnen begrijpen.

Aanbevelingen

Op schoolniveau

  • Schenk structureel aandacht aan taal in alle lessen.

Op groeps-/klasniveau

  • Gebruik de ervaringen, inzichten en gedachten van leerlingen over een nieuw onderwerp.
  • Gebruik de werkvorm peer tutoring: laat een duo van een taalvaardige leerling en een minder taalvaardige leerling samenwerken.
  • Besteed voldoende aandacht aan moeilijke woorden, schooltaalwoorden en kernbegrippen en doe dat in betekenisvolle context.
  • Laat leerlingen bij alle vakken regelmatig teksten schrijven. Dit helpt hen bij het goed lezen van vakteksten.

Literatuurverwijzing

Silfhout, G. van (2015). Taal in élk vak. Didactief 45(9), 22-23.

Link naar publicatie