Effecten van leesmotivatie-interventies

Resultaten uit onderzoek.

Auteur(s)

Roel van Steensel Lisa van der Sande Wichor Bramer Lidia Arends

Samenvatting

Leesmotivatie heeft effect op de leesprestaties en het leesgedrag van leerlingen. Het is dan ook belangrijk om leesmotivatie te bevorderen door het inzetten van leesmotivatie-interventies: effectieve manieren om de leesmotivatie van leerlingen te verhogen/verbeteren. Dit onderzoek heeft verschillende leesmotivatie-interventies met elkaar vergeleken. Interventies die zich richten op redenen om te lezen, aandacht hebben voor positieve zelfevaluaties, de interesses van leerlingen aanspreken, inzetten op sociale interacties rondom boeken, die leerlingen helpen om leesdoelen te stellen en die een gevoel van competentie en autonomie ondersteunen blijken het grootste effect te hebben op de leesmotivatie.

Aanbevelingen

Op groeps-/klasniveau

  • Investeer in het gebruik van gerichte manieren voor het verhogen en verbeteren van de leesmotivatie.
  • Kies interventies die zich richten op redenen om te lezen en aandacht hebben voor het bevorderen van positieve zelfevaluaties.
  • Kies interventies die de interesses van leerlingen aanspreken en hun gevoel van autonomie ondersteunen.
  • Kies interventies die inzetten op sociale interacties rondom boeken, die leerlingen helpen om leesdoelen te stellen en die gevoelens van competentie stimuleren.

Literatuurverwijzing

Steensel, R., van, Sande, L. van der, Bramer, W. & Arends, L. (2016). Effecten van Leesmotivatie-interventies. Uitkomsten van een meta-analyse. Rotterdam/ Amsterdam: Erasmus Universiteit/Vrije Universiteit.