Actueel

Op deze pagina vind je de meest actuele informatie en de agenda rondom
lezen in het vmbo.

Nieuws

Alle leerlingen en docenten uit de onderbouw lazen drie boeken in zes maanden!
De Schrijverscentrale heeft nu een speciaal aanbod!
Vanwege de coronacrisis is de bundel nu te downloaden als pdf.
Taal- en rekendoelen gecombineerd met praktische activiteiten voor schoonmaken, koken, verzorgen van plant of dier en klussen in huis.
De coronacrisis heeft de leesbevordering in de klassen stilgelegd. Er zijn genoeg online-initiatieven waarmee je ook thuis met lezen, schrijven en boeken aan de slag kunt.
In verband met de maatregelen van de overheid om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.
Vijfdelige videoserie over de wereld van lezen.

De Bibliotheek op school is een leesbevorderende aanpak waarbij school, bibliotheek en gemeente nauw samenwerken om te zorgen

Schrijf je nu in voor deze nieuwsbrief!
(Voor)leesbundel voor docenten Nederlands onderbouw vmbo en praktijkonderwijs.
Door: Peter van Duijvenboden (Stichting Lezen) & Gerdineke van Silfhout (SLO)
Aangeboden door: Iris Kamp en Yvette Jansen, lerarenopleiders van de HAN.
Training van drie bijeenkomsten door het Expertisecentrum Nederlands en ITTA UvA.
Over begrijpend lezen in zowel po, vo en vervolgonderwijs.
Stichting Lezen schaart zich achter het actieplan van de Taalunie om het leesbegrip en de leesmotivatie van basisschoolleerlingen te vergroten.
Stichting Lezen ondersteunt van harte de aanbevelingen die de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad doen om een sterke infrastructuur voor leesmotivatie tot stand te brengen.

Agenda

03 jun

Dag van de Jonge Jury

18 sep

Start Boekenweek voor Jongeren