Referentiekader taal en rekenen – SLO

Website met informatie over de referentieniveaus taal en rekenen.

Inhoud website

Het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun schoolloopbaan is vastgelegd in het referentiekader taal en rekenen. SLO biedt onder andere informatie over de niveauopbouw van de referentieniveaus, voorbeelden hoe de referentieniveaus in de onderwijspraktijk vorm kunnen krijgen, zoals voorbeeldteksten, en hoe deze referentieniveaus doorwerken in toetsen en examens.