De doorgaande leeslijn – Stichting Lezen

Rapport waarin de leesontwikkeling van 0-20 jaar wordt besproken.

Inhoud van het rapport

In het rapport De doorgaande leeslijn: De leesontwikkeling van 0-20 jaar beschrijft Stichting Lezen op basis van wetenschappelijke inzichten de leesontwikkeling van kinderen en jongeren. Hoe verloopt de leesontwikkeling? Welke factoren remmen en welke factoren stimuleren deze ontwikkeling, zeker als het gaat om sleutelmomenten in de leesontwikkeling? Dit rapport is daarmee het fundament onder een effectieve aanpak om kinderen en jongeren te laten uitgroeien tot gemotiveerde, leesvaardige en literair competente volwassenen.

De doorgaande leeslijn is bedoeld voor alle beleidsmakers en professionals in de kinderopvang, het onderwijs en bij bibliotheken die weloverwogen beslissingen willen nemen over het stimuleren van het leesplezier en van de leescompetentie van kinderen en jongeren.

Voorkant De Doorgaande Leeslijn

 

Naar het rapport

Literatuurverwijzing

Stichting Lezen (2020). De Doorgaande Leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.