Het taalbeleid op CSG Augustinus in Groningen

Een interview met mediathecaris Joke Boonstra

Hoe kun je een goed onderbouwd taalbeleid op jouw school opstellen en uitvoeren? Speciaal voor lezeninhetvmbo.nl interviewden we mediathecaris Joke Boonstra over het taalbeleid op CSG Augustinus in Groningen.

 

Waarom een taalbeleidsplan op CSG Augustinus?
De school had twee redenen voor een taalbeleidsplan. Als eerste aanleiding het nieuwe landelijke taal- en rekenbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarnaast was de lees- en schrijfvaardigheid van de leerlingen niet op niveau en schortte het aan de juiste formulering van antwoorden in toetsen.

Wie zijn er betrokken bij het opstellen en bijstellen van het taalbeleidsplan?
De schoolleiding van CSG Augustinus en de werkgroep Taal met daarin een docent Nederlands, een docent Engels, een remedial teacher en de mediathecaris.

Leeft het plan breed in school?
Er is de afgelopen jaren heel veel aandacht besteed aan taal en nog steeds. Daarom weet iedereen op school dat taal ertoe doet.

Wie is er allemaal verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan?
De werkgroep Taal is verantwoordelijk voor de uitvoering, maar delegeert naar mentoren en docenten. Zo organiseerde de werkgroep Taal een activiteit voor alle brugklassen en tweede klassen, die werd uitgevoerd door de mentoren tijdens de mentorles. Iedere mentor ontving een postkoker met daarin een gedicht. Dit gedicht werd voorgedragen tijdens de les. Vervolgens tekenden de leerlingen een voor- en achterkant van een boek dat over henzelf gaat en schreven ze de eerste pagina. Deze ‘boekjes’ werden gepresenteerd in school.

Waar zijn jullie als school het meest trots op?
We worden gezien als ‘leesschool’ door zowel MT, docententeam als ouders.

Waar liepen of lopen jullie tegenaan?
We hebben als werkgroep gemerkt dat het belangrijk is om niet te veel tegelijk te willen. Er moet binnen de school draagvlak ontstaan. Collega’s enthousiasmeren elkaar namelijk, als blijkt dat iets goed werkt.

Welke tip(s) zou je in dit kader andere scholen geven?
Blijf concreet in het formuleren van plannen, doelen en aanpakken. Sta met beide benen in de praktijk. Maak er dus een beleidsdocument van dat daadwerkelijk met elkaar uitgevoerd kan worden en up to date blijft.

Meer weten over het taalbeleid op CSG Augustinus?
Mail naar Joke Boonstra: j.boonstra-klungers@csg.nl.

Over Joke Boonstra Foto Joke Boonstra
Joke Boonstra is mediathecaris en lid van de werkgroep Taal op CSG Augustinus. Ze draagt bij aan het leesbeleid van de school waar leesplezier een belangrijk onderdeel van is.

PDF document