Handreiking schoolexamen Nederlands vmbo - SLO

Informatie over het ontwikkelen en inrichten van het schoolexamen Nederlands voor het vmbo.

Inhoud website

Het vak Nederlands is een eindexamenvak voor alle leerwegen op het vmbo. Naast een centraal schriftelijk examen nemen scholen een schoolexamen af. Het SLO biedt informatie over het inrichten en ontwikkelen van het schoolexamen Nederlands voor deze doelgroep. Het examenprogramma, het opstellen van het PTA, verplichte en optionele toetsen in het schoolexamen, afstemming met andere vakken, loopbaanoriëntatie en begeleiding en de kwaliteit van het schoolexamen zijn onderwerpen die aan bod komen. Naast informatie biedt de website ook downloads. Zoals een checklist om na te gaan of je aan alle eisen rondom het schoolexamen voldoet en concrete voorbeelden van toetsing van fictie, lees- en schrijfvaardigheid. 

Naar de website