Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

Zelfevaluatie-instrument dat inzichten biedt om de begeleiding van leerlingen met lees-, en spellingsproblemen te verbeteren.

Informatie over de scan

In het kader van het landelijke Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie is de Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs ontwikkeld. Dit online zelfevaluatie-instrument ondersteunt in het in kaart brengen van de huidige stand van zaken rondom de begeleiding van leerlingen met dyslexie, lees- en spellingsproblemen. De uitkomsten van de scan bieden aanknopingspunten voor gesprekken, maken ontwikkelpunten zichtbaar en helpen bij het formuleren en evalueren van doelen voor een verbetertraject. De handleiding bij de scan geeft suggesties hoe scholen dit verbetertraject vorm kunnen geven. 

Naar de scan