Handreiking voor het opstellen en uitvoeren van een taal- en leesbeleidsplan

Werken aan taal- en leesbeleid door middel van tien stappen

In deze handreiking lees je hoe je als school te werk kunt gaan bij het opstellen
en uitvoeren van een taal- en leesbeleidsplan. Door middel van het volgen van
tien stappen kan het taalbeleid op school vorm krijgen. Deze handreiking is
gebaseerd op het document ‘Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een
taalbeleidsplan’, ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands.

PDF document