Het taalbeleid op het Wellantcollege in Amersfoort

Een interview met Sophie Nab, coördinator onderwijsondersteuning.

Hoe kun je een goed onderbouwd taalbeleid op je school opstellen en uitvoeren? Sophie Nab, coördinator onderwijsondersteuning, vertelt graag over het taalbeleid op het Wellantcollege in Amersfoort.Waarom een taalbeleidsplan op het Wellantcollege?
Een deel van de vmbo-leerlingen kwam de school binnen zonder het gewenste startniveau 1F. Om leerlingen voldoende voor te bereiden op het examen en vervolgopleiding heeft het Wellantcollege een taalbeleidsplan opgesteld. Het doel daarvan is het ontwikkelen van de taalvaardigheid van alle leerlingen om zo het maximaal haalbare uit elke leerling te halen.

Waar zijn jullie als school het meest trots op?
Het mooiste is onze schoolbibliotheek. Opgezet in samenwerking met de bibliotheek in Vathorst. Met deze schoolbibliotheek kunnen we doelgericht de leesmotivatie gericht vergroten. Daarnaast lezen alle leerlingen tijdens de eerste tien minuten van iedere les Nederlands en Engels vrij uit een gekozen boek of andere tekst. ‘Op school merken we het effect echt: de momenten geven rust, een aantal leerlingen begint lezen ook echt leuk te vinden en leerlingen en lezen bij andere vakken ook sneller een tekst. Maar het meest trots is Sophie Nab wel op alle initiatieven die docenten zelf aandragen. Ze merkt dat docenten tijdens hun lessen steeds meer aandacht besteden aan de taalvaardigheid van de leerlingen.

Wie zijn er betrokken bij het opstellen en bijstellen van het taalbeleidsplan?
Het taalbeleidsplan van het Wellantcollege Amersfoort wordt opgesteld door de werkgroep taalbeleid. Die bestaat uit een groep docenten onder begeleiding van Sophie Nab zelf. Deze werkgroep krijgt steun van de schoolleiding wat betreft de ingezette doelen en acties. De docenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan.

Leeft het plan breed in school?
Het taalbeleidsplan leeft met ups en downs. Sophie Nab merkt dat dit sterk samenhangt met de acties die de werkgroep taalbeleid uitvoert in de school.

Waar liepen of lopen jullie tegenaan?
Nab geeft aan wisselingen van docenten lastig te vinden. Momenteel is er een team dat er al langer zit en dat werkt positief. De docenten kennen elkaar, de school en de leerlingen, waardoor ze passender en sneller op situaties kunnen inspelen.

Welke tip(s) zou je andere scholen willen geven?
Heb een duidelijk doel voor ogen en sluit aan bij wat al goed gaat op school. Kijk naar wat er leeft binnen de school, waar de zorgen en prioriteiten liggen. Bepaal aan de hand daarvan doelen op korte en lange termijn. Begin vervolgens klein, bijvoorbeeld met drie docenten van het liefst verschillende vakken. Probeer deze kleine acties zichtbaar te maken en vervolgens als een olievlek door de hele school te laten gaan.

Over Sophie Nab Sophie Nab                                                                                               
Sophie Nab werkt als coördinator onderwijsondersteuning en schoolopleider op het Wellantcollege in Amersfoort. Ze zich onder andere bezig met het coördineren en bieden van ondersteuning aan leerlingen en docenten op zowel didactisch als pedagogisch vlak, het taal- en rekenbeleid van de school en ze is medeverantwoordelijk voor de aanname van leerlingen en doorplaatsen van leerlingen naar VSO/PrO.

PDF document

Literatuurverwijzing

Ouwerkerk, E. (2019). Taalbeleid in de praktijk. ‘Mevrouw, het antwoord staat gewoon in de tekst!’ Van Twaalf tot Achttien, 3, 34-35.

Leverink, R. (2020). Wie goed leest, leest graag, en andersom. SLO Context VO, 19, 14-16.