Protocol leesproblemen en dyslexie in het vo

Het effectief begeleiden van dyslectische leerlingen in het vo.

Inhoud van het protocol

Het document ‘Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs’ biedt een leidraad bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van dyslexiebeleid. Het ondersteunt scholen om dyslectische leerlingen te leren omgaan met hun dyslexie en hun lees-, schrijf- en leervaardigheden te vergroten. Het protocol hanteert vier uitgangspunten: de leerling centraal, een geïntegreerde aanpak, aandacht tijdens de gehele schoolloopbaan en uitgaan van wat werkt bij leerlingen en wat een zo groot mogelijk effect heeft. Naast het protocol zijn verschillende documenten als bijlage bijgevoegd die bruikbaar zijn bij het vormgeven van dyslexiebeleid in de praktijk.

Naar het protocol

Literatuurverwijzing

Henneman, K., Bekebrede, J., Cox, A. &, Krosse, H. de (2013). Protocol dyslexie voortgezet onderwijs: Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten. Nijmegen/Den Bosch: Expertisecentrum Nederlands/KPC Groep.