Leerplan in beeld – SLO

Website ter ondersteuning bij het checken en ontwerpen van het onderwijsprogramma.

Inhoud website

Wil je je onderwijsprogramma Nederlands goed aan laten sluiten bij de schoolvisie, bij wat leerlingen eerder hebben geleerd en bij wat ze nog gaan leren? Een goede mix van verplichte leerstof bij Nederlands en voldoende keuzeonderdelen? Samenhang tussen het vak Nederlands en de andere vakken? De website 'Leerplaninbeeld' is een handig hulpmiddel bij het checken en ontwerpen van je eigen onderwijsprogramma. Je vindt er alle informatie over wettelijke kerndoelen, eindtermen en het referentiekader, maar ook tussendoelen, leerlijnen en de samenhang tussen de verschillende vakken. Voor het vmbo kent de site een aparte pagina met leerdoelenkaarten specifiek voor onderbouw en bovenbouw.

Naar de website