Bundel Nog een Stuk!

Vijftien boekfragmenten inclusief lessuggesties

In de bundel ‘Nog een Stuk!’ staan vijftien (voor)leesfragmenten met als doel vmbo-leerlingen te stimuleren om te lezen. Elk fragment laat leerlingen kijken door de ogen van iemand anders zoals iemand die ziek is of iemand die een andere woonomgeving of herkomst heeft. Bij elk fragment zijn lessuggesties opgenomen om ermee aan de slag te gaan in de klas. Naast gebruik tijdens de lessen Nederlands zijn de fragmenten ook bruikbaar voor de lessen maatschappijleer en burgerschap. 

Bundel Nog een stuk!