Lesvoorbeelden Literaire gesprekken in de klas

Op basis van inzichten uit onderzoek van Gertrud Cornelissen

In de brochure ‘Literaire gesprekken in de klas’ beschrijft Cornelissen heel praktisch de inzichten over literaire gesprekken vanuit haar promotieonderzoek. Een literaire gesprek is: ‘een gesprek over één boek, verhaal of gedicht dat meerdere leerlingen tegelijk lezen en waarin ze hun gedachten en gevoelens die ze tijdens het lezen hebben opgedaan, met elkaar uitwisselen’. In de brochure lees je hoe je het voeren van een literaire gesprek in de klas kunt aanpakken, welke vragen je daarbij stelt en hoe je de literaire competentie van leerlingen kunt meten, inclusief lesvoorbeelden. Voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar.

Voor wie

basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Doel(en)

  • Het ontwikkelen van de literaire competentie
  • Leesmotivatie stimuleren
  • Verdiepend leren lezen
  • Het meer inzicht verkrijgen in de eigen verbeelding
Voorkant brochure literaire gesprekken in de klas