Lessuggesties Passende perspectieven taal vmbo

Negen lessuggesties om de doelen uit Passende perspectieven te vertalen naar de praktijk. 

Het project Passende perspectieven biedt onder andere leerroutes taal aan om alle leerlingen een passend onderwijsaanbod aan te kunnen bieden. Deze leerroutes zijn ook beschikbaar voor het vmbo, inclusief concrete lessuggesties voor de vmbopraktijk. Deze lessuggesties laten zien hoe taal en profielvakken samenhangen en zorgen ervoor dat er meer begrip ontstaat voor beroepsspecifieke vaardigheden. Daarnaast bieden de suggesties een praktische context om taalvaardigheden te ontwikkelen of te onderhouden.

Voor wie

Leraren vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg - leerjaren 3 en 4.

Doel(en)

  • Samenhang aanbrengen tussen taalvaardigheden en de inhouden van relevante profielvakken.

Meer informatie

Voorkant lessuggesties Passende perspectieven taal