Zelf vragen maken bij teksten

Lesopzet waarbij leerlingen door samenwerkend leren vragen leren stellen aan teksten

In deze lessenserie van twee lessen leren leerlingen om zelf vragen te stellen bij teksten rondom een bepaald thema. Aan de hand van deze zelfgemaakte vragen bespreken leerlingen de inhoud van de teksten met elkaar. Tijdens de lessen is er veel ruimte voor samenwerkend leren. Deze lesopzet kan gebruikt worden bij verschillende soorten teksten die de docent of de leerlingen uitkiezen. De lesopzet is ontwikkeld door een vmbo-docent in het kader van het volgen van de ontwikkeling van leerlingen, in samenwerking met SLO.

Voor wie

vmbo, havo, vwo

Doel(en)

  • Het leren stellen van open en inhoudsgerichte leesvragen naar aanleiding van een tekst.
  • Het leren formuleren van een volledig en bondig antwoord op inhoudelijke vragen bij een tekst.

Meer informatie over begrijpend lezen

Logo Vragen stellen aan teksten