Voorbeeldmateriaal referentieniveaus lezen en schrijven vmbo

Krijg inzicht in referentieniveau 2F via de doorlopende leerlijnen taal en rekenen.

Aan het einde van het voortgezet onderwijs moeten vmbo-leerlingen niveau 2F behalen voor de verschillende onderdelen van het vak Nederlands. Om een beeld te krijgen wat er op 2F niveau van vmbo-leerlingen verwacht wordt voor de onderdelen lezen en schrijven zijn er voorbeeldteksten, -opdrachten en leerlingproducten uitgewerkt. Docenten kunnen op deze manier bepalen in hoeverre teksten en opdrachten aan het juiste niveau voldoen.

Voor wie

Docenten van vmbo-leerlingen

Doel(en)

  • 1. Het illustreren van wat er onder referentieniveau 2F wordt verstaan.
  • 2. Het laten zien hoe bepaald kan worden of een opdracht of leerlingproduct aan referentieniveau 2F voldoet.

Meer informatie

Logo Taal en Rekenen