School der Poëzie

Diverse poëzieprojecten en lessuggesties voor leerlingen in het vo. 

Wil jij jouw leerlingen in aanraking brengen met poëzie? Denk dan eens aan de projecten en lessuggesties van de School der Poëzie. Deze organisatie zorgt ervoor dat middelbare scholieren op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met poëzie en het schrijven van gedichten. Poëzie van Binnen naar Buiten is een voorbeeld van een project dat geschikt is voor het vmbo. Daarnaast biedt de School der Poëzie gratis te downloaden lessuggesties aan waarbij leerlingen aan de hand van bijvoorbeeld een thema uit de geschiedenis met gedichten aan de slag gaan.

Voor wie

Bovenbouw basisonderwijs & onder- en bovenbouw voortgezet onderwijs

Doel(en)

  • Jongeren op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met poëzie in (hun) omgeving.
  • Inspireren met lessuggesties waarbij leerlingen met gedichten aan de slag kunnen gaan.

Meer informatie

logo school der poëzie