Praten over boeken en lezen met leerlingen

De aanpak van Aidan Chambers

Voor het voeren van gesprekken met leerlingen over boeken en lezen kunnen verschillende gespreksvormen gehanteerd worden. In het document ‘Praten over boeken en lezen met leerlingen’ worden twee methoden beschreven uit de aanpak van Aidan Chambers. De eerste gaat over literaire gesprekken. Dat zijn gesprekken over boeken of fragmenten waarbij ervaringen met het gelezen boek en de betekenis die de lezer eraan gegeven heeft, met anderen bespreekt. De tweede methode gaat over interactief voorlezen. Dat zijn alle vormen van voorlezen waarbij er ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan over het verhaal. In dit document worden deze aanpakken inclusief voorbeeldvragen beschreven.

Voor wie

Leerlingen vmbo klas 1 t/m 4

Doel(en)

  • Ontwikkelen literaire competentie.
  • Versterken sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Stimuleren taalontwikkeling.
  • Stimuleren kritisch lezen.
  • Leren uitdrukken van gedachten en gevoelens.

Meer informatie

Interactief voorlezen