Ondergedoken als Anne Frank

Crossmediaproject over veertien verschillende onderduikverhalen

Het crossmediaproject ‘Ondergedoken als Anne Frank’ gaat over de verhalen van veertien onderduikers en bestaat uit een boek, e-boek, luisterboek, film, webapplicatie en lesbrieven. Je kunt de verhalen gebruiken om met jouw leerlingen te praten over het thema vrijheid in brede zin. De vijf verschillende lesbrieven kunnen daarbij ondersteuning en inspiratie bieden. Dit project kan ingezet worden tijdens het vak Nederlands, maar is ook geschikt voor de mens & maatschappijvakken en het vak levensbeschouwing.

Voor wie

vmbo, onderbouw havo, onderbouw vwo en mbo

Doel(en)

  • Het ontwikkelen van sociale competentie.
  • Het leren omgaan met diversiteit.
  • Het bevorderen van respect voor de mensen in de samenleving.
  • De leesvaardigheid vergroten.

Meer informatie

Voorkant boek Ondergedoken als Anne Frank