Literatuuropdrachten voor 10 tot 14 jaar

Uitdagend literatuuronderwijs in een doorlopende lijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Wil je aan de slag met een nieuwe aanpak voor literatuuronderwijs in de klas, waarbij er een doorgaande leerlijn zichtbaar is tussen het primair en het voortgezet onderwijs? Kijk dan eens naar de acht literatuuropdrachten die ontwikkeld zijn door basisschool ‘de Witte School’ en middelbare school ‘Northgo College’ in Noordwijk. Leerlingen ontdekken door het uitvoeren van de opdrachten bijvoorbeeld wat ze leuk vinden om te lezen, maken gedichten over een gelezen boek of kruipen in de huid van de hoofdpersoon. Omdat geen enkele groep leerlingen gelijk is, kunnen opdrachten naar eigen inzicht aangepast worden.

Voor wie

Groep 7 en 8 van het basisonderwijs, klas 1 en 2 van vmbo, havo, vwo en gymnasium.

Doel(en)

  • Het creëren van een samenhangende lijn van fictie-onderwijs voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.
  • Het bevorderen van motivatie bij jongeren om anders én meer te lezen.
  • Aan de hand van fictie taalvaardigheden uitdagend te oefenen en te ontwikkelen.

Meer informatie

Leerlingen voortgezet onderwijs