Lezenslessen.nl

Website met boekentips, inspiratieblogs en klant-en-klaar lesmateriaal bij recente boeken.

Op de website lezenslessen.nl vind je blogs en tips voor het geven van inspirerend leesonderwijs. Daarnaast biedt de site de mogelijkheid om kant-en-klaar lesmateriaal bij specifieke boeken te kopen. Bij elke lessuggesties wordt duidelijk vermeld hoe toegankelijk het boek is en voor welke type leerling dit materiaal ingezet kan worden. Een mooie inspiratiebron voor de docent Nederlands!

Voor wie

Onderbouw vmbo, havo, vwo

Doel(en)

  • Docenten Nederlands inspireren en ondersteunen door middel van blogs over leesonderwijs, boekentips en kant-en-klare lesmaterialen.
  • Docenten ondersteunen bij het vinden van het beslissende boek voor elke leerling.

Meer informatie

Logo Lezenslessen