Lezen…met begrip

Website vol informatie, lessuggesties en praktijkvoorbeelden rondom begrijpend lezen

De website lezenmetbegrip.be beschrijft de aanpak en resultaten van een groep scholen, die samenwerken aan kwalitatief begrijpend leesonderwijs. Zo biedt deze site informatie en tips over de aanpak van effectief begrijpend leesonderwijs, lesmaterialen voor in de klas en een doordacht leesbeleid op school. Daarnaast biedt de site praktijkverhalen, zodat je een inkijkje krijgt in de aanpak van verschillende scholen. Ondanks dat dit project zich richt op het primair onderwijs is de informatie ook erg waardevol voor docenten in het vmbo.

Voor wie

Leerkrachten in het primair onderwijs, maar ook docenten in het vmbo.

Doel(en)

  • Vertaling van theoretische inzichten rondom begrijpend leesdidactiek naar de onderwijspraktijk zodat inzichten verankerd kunnen worden.

Naar de website

Logo lezen...met begrip