Lessenseries/prototypes voor taalgericht vakonderwijs

Taalgerichte vaklessen voor zes verschillende vakgebieden

Algemene informatie over de lessenseries.

Op de website van het Platform Taalgericht Vakonderwijs staan taalgerichte lessenseries voor het voortgezet onderwijs bij de vakgebieden biologie, economie/handel, geschiedenis, rekenen/wiskunde, techniek en zorg. Deze lessenseries zijn gebaseerd op theorie en uitgeprobeerd in de praktijk. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van kwalitatief goede taalgerichte vaklessen.

Logo Taalgericht Vakonderwijs