Jeugdliteratuur & Didactiek

Handboek dat laat zien hoe veelzijdig jeugdliteratuuronderwijs kan zijn en wat de kracht ervan is!

Het handboek ‘Jeugdliteratuur & Didactiek’ gaat over het belang van lezen en leesbevordering in het vo en mbo en bevat een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretisch deel besteedt veel aandacht aan de didactische aanpak ‘de Leescyclus’. Deze aanpak bevordert het lezen, stimuleert leesplezier en gaat uit van maatwerk. Het praktische deel bevat verschillende concrete voorbeelden voor de invulling jeugdliteratuuronderwijs. 

Het boek richt zich op studenten Nederlands van de tweedegraads lerarenopleiding, maar is ook geschikt als naslagwerk en bronnenboek voor docenten Nederlands en professionals werkzaam in het vo en mbo.

Voor wie

Leraren vo, mbo

Doel(en)

  • De persoonlijke en sociale vorming van jongeren stimuleren door jeugdliteratuur een belangrijke positie te geven binnen het vak Nederlands.
  • Bijdragen aan de literaire competent van studenten van de tweedegraads opleiding Nederlands en brijdagen aan hun ontwikkeling tot enthousiaste leesbevorderaars.

Meer informatie

Voorkant Jeugdliteratuur & Didactiek