De leessandwich

Didactiek voor het begrijpen en verwerken van teksten

De didactiek ‘De leessandwich’ hanteert een andere aanpak dan het ‘traditionele’ begrijpend leesonderwijs, waarbij vragen bij teksten worden beantwoord. Bij de leessandwich zijn leerlingen actief met de inhoud van de tekst bezig en zijn er geen controlevragen. Als docent bedenk je zowel voor, tijdens als na het lezen activiteiten zodat de leerlingen teksten beter gaan begrijpen. Voorbeelden van activiteiten zijn een filmpje bekijken (vooraf), duo-lezen (tijdens) en het houden van een discussie (achteraf).

Voor wie

po, vo, mbo

Doel(en)

  • Leerlingen leren om teksten beter te lezen, ook vakteksten.
  • Leerlingen ontwikkelen een leeshouding waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

Meer informatie

Boekcover de Leessandwich