Angstzweet: spannende verhalen lezen en schrijven

Lessenserie geïntegreerd literatuur, lees- en schrijfonderwijs.

De lessenserie angstzweet bestaat uit zeven lessen, waarin lezen en schrijven samengebracht worden. Door middel van verschillende werkvormen, zoals het zelf lezen van teksten, het voeren van gesprekken over teksten en het bekijken van filmfragmenten, bepalen leerlingen zelf criteria waar een korte en spannende tekst aan moet voldoen. Aan de hand van deze criteria schrijven leerlingen hun eigen verhaal, geven elkaar feedback en herschrijven hun verhaal. De lessenserie is ontwikkeld door een vmbo-docent in samenwerking met SLO.

Voor wie

vmbo bovenbouw, havo 2 en vwo 2

Doel(en)

  • Het schrijven van een kort en spannend verhaal waarin een duidelijke spanningsboog wordt opgebouwd.
  • Het herkennen van tekstkenmerken die spanning aanbrengen in teksten door samen verhalen te lezen.
  • Plezier in lezen en schrijven beleven.

Meer informatie

Logo Angstzweet