Zeven nieuwe titels op praten overfictiefragmenten.nl

De website pratenoverfictiefragmenten.nl is aangevuld met zeven nieuwe titels waaronder Zonder titel van Erna Sassen en Dex van Mijke Pelgrim. In totaal staan er op de site al 37 boeiende fragmenten uit recente jongerenromans inclusief lesmateriaal. De lessuggesties zijn bruikbaar voor alle klassen in het vmbo en voor de onderbouw havo/vwo. Het aanbod is nog altijd groeiende. Houd de site dus regelmatig in de gaten voor nieuwe titels en lesmateriaal! 

Video-opnames groepsgesprekken

De werkgroep achter de website pratenoverfictiefragmenten.nl hoopt in de loop van dit schooljaar video-opnames van groepsgesprekjes van tweedeklassers te kunnen presenteren, als praktijkvoorbeelden van het werken met het lesmateriaal.

Meer informatie 

Benieuwd naar de nieuwe lessuggesties? Of wil je meer weten over het gebruik van de fragmenten en het lesmateriaal in de klas? Neem dan een kijkje op de site: www.pratenoverfictiefragmenten.nl 

Voorkant boeken pratenoverfictiefragmenten