Workshop De Leescyclus voor docenten Nederlands en leesbevorderaars

Wil je leerlingen aan het lezen krijgen of hen verder helpen met het ontwikkelen van hun literaire competentie, maar je weet niet hoe? Dan is deze workshop interessant voor jou of voor je sectie Nederlands. In deze workshop laten lerarenopleiders Iris Kamp en Yvette Jansen, beiden auteurs van het onlangs verschenen didactisch handboek Jeugdliteratuur en Didactiek voor vo en mbo https://lnkd.in/dGbqzM6, je ervaren wat de kracht is van De Leescyclus. Voor één keer kruip je in de huid van de leerling en krijg je al doende inzicht in factoren die het lezen bevorderen. Na afloop van de workshop heb je voldoende inspiratie opgedaan om zelf stimulerende (jeugd)literatuurlessen te gaan ontwerpen. Ook workshops op maat zijn mogelijk!

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar Iris.Kamp@han.nl of Yvette.Jansen@han.nl

Afbeelding De Leescyclus
Afbeelding: De Leescyclus uit Handboek Jeugdliteratuur en Didactiek voor vo en mbo (uitgeverij Coutinho,2019)