Poëzielessen van de Poëzieweek

Archief met alle lesbrieven behorende bij de Poëzieweek

Elk jaar vindt in januari de Poëzieweek plaats. De week heeft als doel leerlingen te enthousiasmeren voor gedichten en poëzie. Docenten kunnen met hun leerlingen aan de slag gaan door middel van de poëzielessen uit de lesbrief. Deze lessen sluiten aan bij het thema dat in de poëzieweek centraal staat. De lessuggesties zijn niet alleen bruikbaar tijdens de week zelf maar blijven stuk voor stuk goede lesbrieven om onderwijs over poëzie vorm te geven. Op de site kunnen alle lesbrieven vanaf 2000 gratis gedownload worden.

Voor wie

Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs

Doel(en)

  • Leerlingen in aanraking brengen met poëzie.
  • Leerlingen leren spelen met taal en nieuwe taalinzichten geven aan de hand van gedichten.

Meer informatie

Logo Poëzieweek