Nieuwe scholing leesbevordering op maat – voor docenten in het vmbo.

Vinden jouw leerlingen lezen saai en lezen ze alleen als het moet? En wil je als school of als docent werken aan het verbeteren van de leesvaardigheid en leesmotivatie van jouw leerlingen? Om deze negatieve spiraal van zwakke leesvaardigheid en beperkte leesmotivatie te doorbreken hebben het Expertisecentrum Nederlands en de ITTA UvA een training van drie bijeenkomsten opgezet waarbij docenten leren werken met een toolbox die handvatten en inspiratie biedt voor het op maat werken aan leesbevordering. In de toolbox, ontwikkeld door de Radboud Universiteit, ITTA UvA en Expertisecentrum Nederlands, worden tips gegeven voor hoe docenten met bestaande programma’s effectiever aan leesbevordering kunnen werken. De training maakt daarnaast gebruik van de Quickscan 'Succesfactoren lezen in het vmbo', die ontwikkeld is door Stichting Lezen en SLO. Zie link voor meer informatie over de training: https://www.expertisecentrumnederlands.nl/actueel/leesbevordering-op-maat-voor-docenten-in-het-vmbo/.