Nieuw: Lesmateriaal Ondergedoken als Anne Frank

In de bundel Ondergedoken als Anne Frank vertellen veertien onderduikers hun onderduikverhaal. De verhalen geven aanleiding om met elkaar te praten en na te denken over het thema vrijheid in brede zin. Het raakt aan zaken zoals identiteit, veiligheid, moed, racisme en rechtvaardigheid. Bij deze bundel hebben Marcel Prins en Peter Henk Steenhuis lesmateriaal ontwikkeld en een film gemaakt voor voortgezet onderwijs en mbo. Het crossmediaproject kan gebruikt worden bij de lessen mens en maatschappij (vo), burgerschap (mbo) en Nederlands.

Lesmateriaal lessen mens en maatschappij, burgerschap en Nederlands

Bij het boek is een docentenhandleiding met lessuggesties gemaakt om in de klas mee aan de slag te gaan. Er is een handleiding voor mbo-docenten en een handleiding voor docenten in het voortgezet onderwijs. Het materiaal is naar keuze in te zetten voor één of meer lessen, waarbij de onderduik gezien wordt als aanjager voor discussies en werkvormen over onder meer vrijheid van meningsuiting, identiteit en de vraag wat moed is.

Bestellen bundel Ondergedoken als Anne Frank

Docenten kunnen per vestiging tien exemplaren van Ondergedoken als Anne Frank aanvragen bij Stichting Lezen. Mail naar bestellingen@lezen.nl onder vermelding van ‘boek Ondergedoken als Anne Frank’ en ontvang gratis tien exemplaren (zolang de voorraad strekt). Vermeld voor welke vestiging de boeken bedoeld zijn, en ook op welke naam en welk adres (bezoekadres van de school of een privéadres) de boeken afgeleverd kunnen worden.

Wil je graag meer informatie over de bundel of het lesmateriaal? Ga dan naar de publicatie op de website van Stichting Lezen.