Nieuw: Kwaliteitswaaier Effectief Begrijpend Leesonderwijs

Om effectief leesonderwijs op scholen mogelijk te maken is samenwerking met professionals binnen en buiten de school een must. De Kennistafel Effectief Leesonderwijs - een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en het NRO - bracht onlangs de kwaliteitswaaier: Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen uit. Hierin staat beknopt beschreven welke rollen leraren, leesdeskundigen, schoolleiders en schoolbestuurders hebben in het creëren van effectief leesonderwijs.

Meer informatie

Bekijk de kwaliteitswaaier

Kwaliteitswaaier voorkant