Nieuw Handboek: Jeugdliteratuur & Didactiek

Afgelopen augustus verscheen bij uitgeverij Coutinho het handboek Jeugdliteratuur & Didactiek. Dit boek, geschreven door tien verschillende auteurs onder wie Iris Kamp, Janneke de Jong-Slagman en Peter van Duijvenboden, gaat over het belang van lezen en leesbevordering. Het boek bevat een theoretisch en een praktisch deel waarbij het bevorderen van leesplezier onder leerlingen in het vo en mbo centraal staat.

Het boek richt zich op studenten Nederlands van de tweedegraads lerarenopleiding, maar is ook geschikt als naslagwerk en bronnenboek voor docenten Nederlands en professionals werkzaam in het vo en mbo.

Meer informatie of bestellen? Ga naar: https://shop.coutinho.nl/store_nl/jeugdliteratuur-en-didactiek.html

Voorkant Handboek Jeugdliteratuur & Didactiek
Handboek Jeugdliteratuur & Didactiek / uitgegeven door uitgeverij Coutinho